Wielkopolska Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

60-602 Poznań ul. Dworkowa 14

tel. 61 854 20 10 | faks 61 854 20 11

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl 

www: http://woiib.org.pl